In English

Assessment and improvement of QJ problem solving process with respect to Six Sigma

Marcus Larsson ; Martin Norén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147061

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek