In English

Business Modeling for Increased Profitability

Maria Cardesjö ; Josefine Lind
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 62 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2011:087, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-11. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147045

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek