In English

Technology sourcing and exploitation in the knowledge economy: The case of the Hybrid Electric Vehicles industry

Eric Jaeger
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:093, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-10. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 147035

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek