In English

Migration of plasticizers from polyvinyl chloride to low density polyethylene

Patrik Alnegren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete för kandidatexamen]


Publikationen registrerades 2011-10-06. Den ändrades senast 2015-12-17

CPL ID: 146919

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek