In English

Returnable plastic packaging flow in the automotive industry - an evaluation of the washing from a green logistics’ perspective

Aaron Casillejo Tinedo ; Fredrik Stensson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:061, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146915

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek