In English

Method for measurement of core integrity for baby diapers

Emilie Eklund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Core integrity, crumbling, pulp, SAP, absorption.Publikationen registrerades 2011-10-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146909

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek