In English

Feasibility study for a pilot plant for partitioning of of spent nuclear fuel by group actinide extraction

Lovisa Bauhn
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-06. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146908

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek