In English

Carbon Footprint of Ready Mix Concrete and the Role of Environmental Classification Systems

Muhammad Irfan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 90 s. Report - Division of Environmental Systems Analysis, Chalmers University of Technology; 2011:16, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-05. Den ändrades senast 2016-09-27

CPL ID: 146865

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek