In English

Simulation of gas dispersion in road tunnel with traffic

Muhammad Muzamal
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-10-04. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146806

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek