In English

Gelation of colloidal silica sols

Katarina Risö
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: silica, sols, emulsification, gelation, chromatographyPublikationen registrerades 2011-10-03. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146783

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek