In English

Utformning av nytt isskydd i plast, Skydd för kajpålar i Göteborgs hamn

Design of a new ice protection in plastic, Protection of the piles in the port of Gothenburg

Anders Bengtsson ; Gustav Thornström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:95, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]

Nyckelord: Isskydd, utformning, hamn, is, prototyp, plast, stål, nötningPublikationen registrerades 2011-09-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146679

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek