In English

Change Management and Knowledge Integration

Alicia Rodriguez ; Vatinee Suntharanont
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 99 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2011:069, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146672

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek