In English

Analytical models of pre-stressed and reinforced glulam beams, A competitive analysis of strengthened glulam beams

Martin P. H. Persson ; Sebastian Wogelberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:52, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Pre-stressed Glulam, FRP reinforcement, Steel Reinforcement, Flexural Resistance, Modelling Glulam beams, Economical Glulam ConstructionPublikationen registrerades 2011-09-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146666

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek