In English

FE-Analysis of a Beam-Column Connection in Composite Structures exposed to Fire

Joakim Kvist ; Daniel Näkne
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:67, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Composite column, concrete, steel, thermal analysis, static analysis, PCs corbel, finite element modeling, AbaqusPublikationen registrerades 2011-09-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146665

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek