In English

Compressed sensing- with applications to medical imaging

Heng Yang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 38 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-28. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146656

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek