In English

Safety evaluation of shear capacity of reinforced concrete bridges

Thomas Åhnberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:75, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Concrete, reinforced, bridges, girder, shear, capacity, probabilistic, Monte CarloPublikationen registrerades 2011-09-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146635

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek