In English

Fibre reinforced polymer bridge decks, A feasibility study on upgrading existing concrete-steel bridges

Valbona Mara
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:76, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: FRP decks, composite bridge, fiber reinforced polymers, bridge decks, connectionsPublikationen registrerades 2011-09-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146634

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek