In English

Design of Test Set-up using FEM, Pilot Tests on Anchorage of Naturally Corroded Reinforcement

Fredrik Berg ; David Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:33, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Naturally corrosion, anchorage, design of test-set-up, non-linear finite element method, experimentsPublikationen registrerades 2011-09-27. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146633

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek