In English

Potential improvements of the reinforcement process by implementation of BIM

Magnus Johansson ; Emil Jonasson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:68, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: BIM, Building information modelling, reinforcement process, information flow, reinforcement design, reinforcement supplyPublikationen registrerades 2011-09-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146612

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek