In English

Design of Fibre Reinforced Concrete Beams and Slabs

Ammar Abid ; Kenneth Franzén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:62, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: concrete, steel fibres, fibre reinforced concrete, moment resistance, shear resistance, crack width calculations, fibre fractionsPublikationen registrerades 2011-09-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146607

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek