In English

Development of more robust bridge deck slabs, Potentials of Ultra High Performance Fiber Reinforce Concrete

Faheem Ahmad Khan Faridoon ; Sohaib Nazar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:72, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Bridge deck slabs, UHPFRC, Robust, Life Cycle Cost, Interventions, Strain hardeningPublikationen registrerades 2011-09-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146603

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek