In English

Risk Assessment and Decision Support - Applicable to Oil Field Development Plants

Samineh Sadat Biaraf
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-26. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146565

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek