In English

Guidelines for conceptual design of short-span bridges

Georgi Nedev ; Umair Khan
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:71, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: conceptual bridge design, short-span bridges, guidelines, Excel toolbox, step-by-step procedurePublikationen registrerades 2011-09-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146546

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek