In English

Crack Control of Concrete Structures Subjected to Restraint Forces, Influence of Fibre Reinforcement

Bruno Antona ; Richard Johansson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:70, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Crack control, restraint forces, fibre reinforced concrete, non-linear finite element analysis, shrinkage strain, tie-rod, edge beam, retaining wallPublikationen registrerades 2011-09-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146538

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek