In English

Finite Element Modelling of Local Interlaminar Slip in Stress-Laminated-Timber Bridges

Jacob Hellgren ; Ludwig Lundberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:13, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Stress-laminated-timber deck, timber bridges, interlaminar slip, friction in ABAQUS, contact, FEMPublikationen registrerades 2011-09-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146532

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek