In English

Frictional Action between Beams in Formworks, Study on the Prevention of Lateral-torsional Buckling

Johan Eriksson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:8, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: lateral-torsional buckling, friction, temporary works, formwork, bracingPublikationen registrerades 2011-09-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146531

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek