In English

A project containing architecture that tries to make a difference in this messed up world

Thomas Nilausen
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-23. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146527

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek