In English

User-generated Content in Internet Banking - a case study in the Swedish bank industry

Johan Kjellson ; David Hvarfvén
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 102 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146514

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek