In English

Assessment of Outgassing Test for Laser Applications

Mats Gustafsson ; Richard Johanson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Diploma work - Department of Materials and Manufacturing Technology, Chalmers University of Technology; 2011:62, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Contamination Laser Induced Damage (CLID(, Outgassing, Closed cavity lasersPublikationen registrerades 2011-09-22. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146508

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek