In English

Virtual Machine Based Program Modification - Code Rewriting and Instrumentation using LLVM

Tracy Meyers
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 73 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146471

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek