In English

Efficient feedback design for MIMO systems

Muhammad Umer Zia
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX078/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-21. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146446

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek