In English

Comparison and evaluation of industrial wireless sensor network standards ISA100.11a and WirelessHART

Gengyun Wang
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX036/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146427

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek