In English

Evaluation of commercial analog front ends for pattern recognition based control of robotic prostheses

Per Förstberg ; Gustav Josefsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Ex - Institutionen för signaler och system, Chalmers tekniska högskola, ISSN 99-2747920-4; EX035/2011, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-20. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146425

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek