In English

Drinking Water Quality Monitoring and Communication in Rural South Africa Case study in Hantam Municipality

Hanna Lindfors
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:121, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Drinking water quality, Monitoring, Communication, Aquatest programme, H2S field test kit, Reporting System, Aquatest device, Rural areas, Hantam municipality, South Africa.Publikationen registrerades 2011-09-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146362

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek