In English

Concrete Face Rock-fill dam compared to Roller Compacted Concrete dam

Tom Karlsson ; Jonas Tallberg
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:120, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: CFRD, Concrete face rock-fill dam, RCCD, Roller Compacted Concrete dam, dam, construction, ChanguinolaPublikationen registrerades 2011-09-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146361

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek