In English

Sales and Operations Planning Process Improvements A Case Study of Volvo Truck Corporation

Sofia Karlsson ; Stina Sandin
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:044, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-19. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146344

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek