In English

Remote Control for in Vehicle Infotainment Systems - Developing a VCC Rear Seat Entertainment system Multi Console

Isabell Oskarsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-16. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146263

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek