In English

Risk Assessment for South Africa’s first direct wastewater reclamation system for drinking water production

Olle Ivarsson ; Andreas Olander
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Examensarbete - Institutionen för bygg- och miljöteknik, Chalmers tekniska högskola; 2011:113, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: Risk Assessment, MCDA, Wastewater Reclamation, Water Scarcity, South Africa, Beaufort WestPublikationen registrerades 2011-09-15. Den ändrades senast 2014-06-13

CPL ID: 146252

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek