In English

The Role of Traceability in Sustainable Supply Chain Management

Ting Zhang ; Kraivuth Kraisintu
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:085, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-15. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146242

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek