In English

Exploring Lean Principles in Automotive Aftermarket for Spare Parts Distribution - A Case Study at Volvo Parts

Rasmus Rubin ; Fatemeh Ehsanifar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E2011:062, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-13. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146159

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek