In English

Pellets formulation of crystalline nanoparticles. A formulation process and characterization study.

Patrik Träff
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]

Nyckelord: fluid bed, nanoparticles, nanosuspension, pellet coating, poorly solublePublikationen registrerades 2011-09-12. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146101

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek