In English

Multifaceted ventilation innovation

Maria Allmér ; Linda Sandström
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 101 s. Master thesis. E - Department of Technology Management and Economics, Chalmers University of Technology, Göteborg, Sweden; E 2011:054, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146022

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek