In English

Saccharomyces cerevisiae Genome Scale Protein Secretory Machinery Network Reconstruction, Analysis and Validation

Amir Feizi
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 78 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146016

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek