In English

Future power supply in mobile radar systems

Alexander Johansson ; Ken Leong
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 109 s. Master thesis - Technical Communication, Centre for Digital Media and higher education, Chalmers University of Technology, ISSN 1652-7674; E 2011:081, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146014

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek