In English

FANTOM: Functional and Taxonomical Analysis of Metagenomes

Kemal Sanli
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011. 47 s.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-09. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 146013

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek