In English

Design of a flexible and user adapted tool for production planning

Patrik Glimvert ; Fredrik Matar
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145979

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek