In English

Redesign of a cutting extinguisher - Development of a new lance with a focus on usability

Martin Finlöf ; Johan Jakobsson
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145964

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek