In English

Development of a Design Concept for Dialysis Concentrate Packages

Anna Hallgren
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-08. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145943

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek