In English

Designutveckling av energidisplayen Eliq - En målgruppsbaserad formgivningsprocess

Design Development of Energy Display Eliq - A Target-based Design Process

Sofia Florell ; Jakob Höjlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]


Publikationen registrerades 2011-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145807

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek