In English

Designutveckling av energidisplayen Eliq - En målgruppsbaserad formgivningsprocess

Design Development of Energy Display Eliq - A Target-based Design Process

Sofia Florell ; Jakob Höjlund
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på grundnivå]