In English

Development of an Online Training Management Tool - A user centred approach to capacity development

Hanna Hasselqvist
Göteborg : Chalmers tekniska högskola, 2011.
[Examensarbete på avancerad nivå]


Publikationen registrerades 2011-09-05. Den ändrades senast 2013-04-04

CPL ID: 145803

Detta är en tjänst från Chalmers bibliotek